Çevre Danışmanlığı | Clean Grow Çevre Danışmanlık Hizmetleri | Tüm Türkiye

Çevre Danışmanlığı

about_history
 • Çevre danışmanlık hizmeti "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir.

  Firmamız bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından "Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi" ile yetkili kılınmıştır.

  Yükümlülüklerimiz;

  Hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmak.

  İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmek.

  Hizmet verdiği işletme adına mahalli idareler, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmak.

  Yetkili merci tarafından yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmak.

  Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmak.

  Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç 1 ay içerisinde yetkili merciye bildirmek.

   

Tema Ayarları

Site Genişliği

Geniş
Dar

Site Rengi