Sıfır Atık Yönetim Danışmanlığı | Clean Grow Çevre Danışmanlık Hizmetleri | Tüm Türkiye

Sıfır Atık Yönetim Danışmanlığı

about_history
 • SIFIR ATIK

  Sıfır Atık İlkesi, mevcutta bulunan atık yönetimlerinin daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir hale getirmek amacıyla yapılacak çalışmaları içeren entegre bir yaklaşımdır. Kaynakları daha verimli kullanarak israfı önlemek, malzeme tasarrufu ile atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda,atık oluşması durumunda atık kaynağında ayrı toplanmalı ve geri kazanımı sağlanarak bu döngüye dahil edilmelidir. 
   
  Sıfır Atık İlkesinde ana fikir, çıkan her atığın bir diğer döngünün kaynağı olacak şekilde kullanılması esasına dayanır ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere temiz, yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.
   

  Sıfır Atık Sistemi Kurulumunda İzlenecek Basamaklar;

  • Sistem kurulumunda ekibin başında olacak, raporlama yapılmasından sorumlu olacak kişilerin belirlenmesi,
  • Mevcut içinde bulunulan durum konusunda değerlendirme yapmak.
  • Yapılan değerlendirme neticesinde izlenecek yol için plan hazırlamak.
  • İhtiyaç duyulan ekipman listesi hazırlanarak uygulamaya geçilmeden önce temin edilmesinin sağlanması,
  • Ekipman temini işlemlerinden sonra hedef kitleye yönelik eğitim ve bilgilendirme yapılması, 
  • Tesis içerisinde düzen oluşturularak aksaklık ve eksik yönlerin tespit edilerek önlenebilmesi adına raporlamaların yapılması.

  Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

  • "Verimliliğin artması,
  • Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
  • İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
  • Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
  • Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
  • Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır."

Tema Ayarları

Site Genişliği

Geniş
Dar

Site Rengi